WASHINGTON (AP) — White House: Obama, Putin speak by phone about Boston attack; Putin expresses condolences.